Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υγεία πάνω από τα 60 | Companies’ Social Responsibility and Health in 60+

Quote in greek Στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ Υγεία πάνω από τα 60, και στις επιμορφωτικές συναντήσεις των εταίρων μεγάλη έμφαση δόθηκε στην έννοια της …

Read moreΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υγεία πάνω από τα 60 | Companies’ Social Responsibility and Health in 60+