Προετοιμασία για την Αφυπηρέτηση | Preparation for De-service

Quote in greek

Εν συντομία το 2ετές αυτό πρόγραμμα έχει σκοπό να ανιχνεύσει τα συστήματα Υγείας κάθε χώρας για να εντοπίσει τι είδους μέτρα λαμβάνουν για τα άτομα άνω των 60 ετών σε μια προσπάθεια να βοηθήσει αυτά τα άτομα απέναντι σε ψυχικές και κοινωνικές αλλά και κατ’ επέκταση σωματικές ασθένειες. Η πρόληψη, ο σωστός προγραμματισμός και η εκπαίδευση είναι η καλύτερη μέθοδος για να βοηθηθούν αυτά τα άτομα άνω των 60 ετών, πριν δηλαδή την εκδήλωση κάποιας ψυχικής / σωματικής ασθένειας. 

Κλεάνθης Συμεωνίδης, ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Quote in English (will be translated automatically based on your choice of language)

Briefly, this 2-year program aims to trace the Health systems of each country to identify what kind of measures they take for people over 60 years old in an effort to help these people against mental and social and by extension physical diseases. Prevention, proper planning and education is the best method to help these people over 60, that is, before any mental / physical illness occurs.

Kleanthis Symeonides, EUROCULTURE

Read the whole article in EPALE (greek): https://epale.ec.europa.eu/el/blog/proetoimasia-gia-tin-afypiretisi-eyropaiko-programma-erasmus

Leave a Comment